به همت معاونت علمی و فناوری بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی افتتاح شد

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی