پرداخت دو هزار و 800 میلیاردتومان تسهیلات به دانش بنیان

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی خبر داد : پرداخت دو هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ها طی ده ماه گذشته به شرکت های دانش بنیان
کلمات کلیدی