ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاری: الگوی تازه‌ای از نقش دانشگاه‌ها در توسعه فناوری مطرح شده است
احداث مجتمع آموزشی خاتم در ناحیه نوآوری پردیس؛

ستاری: الگوی تازه‌ای از نقش دانشگاه‌ها در توسعه فناوری مطرح شده است

در مراسم امضای قرارداد توسعه دانشگاه خاتم در ناحیه نوآوری پردیس با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری زمینه برای توسعه زیست‌بوم نوآوری، پژوهش‌های فناورانه و توسعه استارتاپ‌ها بر بستر ناحیه نوآوری پردیس فراهم شد.