در دنيايي زندگی می کنیم كه دانش فناوري به شد. جنبه های مختلف زندگي انسان را تحت تاثير قرار داده است. در این میان شیوه های آموزش و پژوهش نیز از این دانش بی نصیب نبوده است. از سوی دیگر گرایش بیش از حد دانش آموزان به استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی و میزان نفوذ نرم افزارهای مختلف نشان دهندة این است که دانش آموزانی که تا دیروز به راحتی می-توانستند با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند، امروز ارتباطات مجازی را ترجیح می دهند. دانشنامة دانش آموزی ایران زمین، دانش-نامه ای بر پایه جمع آوری اطلاعات توسط دانش آموزان ایران زمین و در موضوعات مختلف مورد علاقۀ ایشان مانند فرهنگ، آداب، اطلاعات عمومی، اخترشناسی، ادبیات، ارتباطات، اقتصاد، باستان شناسی، آشنایی با بزرگان و مشاهیر، اماکن تاریخی، اماکن زیارتی، دانشگاه ها، مدارس، مطالب بهداشتی، پزشکی، موقعیت های علمی و فناوری و ... است. سامانة دانشنامه علم و فناوری با هدف ایجاد سرگرمی های هدفمند، ایجاد حس مطرح و دیده شدن و رقابت در دانش آموزان، انتقال پیام به دانش تاثیرگذارتر، جذاب دانش ماندگارتر، بسترسازی توسعه علم و فناوری با رویکرد دانش آموز محور، پرورش ایده و نوآوری در دانش آموزان، جمع آوری اطلاعات آزاد توسط دانش آموزان در تمامی موضوعات از سراسر کشور و...توسط شرکت آینده پژوهان ابر زندگی و با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  ایجاد شده است. 

شما با کلیک بر روی لوگویی زیر میتوانید دنیایی جدید را تجربه کنید :