ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاری: محصولی ایران ساخت در حوزه درمان سرطان به بازار خواهد آمد و کشور را از واردات بی نیاز می‌کند
فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی گشایش یافت؛

ستاری: محصولی ایران ساخت در حوزه درمان سرطان به بازار خواهد آمد و کشور را از واردات بی نیاز می‌کند

مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گشایش یافت تا محصولات ایران‌ساخت حوزه درمان سرطان تجاری‌سازی شود.