ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان کارخانه‌های نوآوری مشهد و شیراز گشایش یافت

کارخانه‌های نوآوری مشهد و شیراز گشایش یافت

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور معاون علمی و فناوری دستور افتتاح کارخانه‌های نوآوری را در استان‌های خراسان رضوی و فارس را صادر کرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان صنایع دستی کارآفرینی کرد.
برنده جایزه زن و علم معرفی شد؛

صنایع دستی کارآفرینی کرد.

مدیر یکی از شرکت‌های خلاق با حمایت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق شرکتی راه‌اندازی کرد و برنده جایزه زن و علم شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاری: دانش‌آموز خلاق و پژوهشگر زمینه‌ساز تحول اقتصاد دانش‌بنیان است
۵۸ پژوهش‌سرای دانش‌آموزی زیست‌فناوری افتتاح و تجهیز شد؛

ستاری: دانش‌آموز خلاق و پژوهشگر زمینه‌ساز تحول اقتصاد دانش‌بنیان است

۵۸ پژوهش‌سرای دانش‌آموزی در حوزه زیست‌فناوری‌ با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاری: خلاقیت اساس تغییر در فرهنگ آموزش کشور است
مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک افتتاح شد؛

ستاری: خلاقیت اساس تغییر در فرهنگ آموزش کشور است

ستاری در آیین افتتاح مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک، گفت: تغییر در فرهنگ آموزش کشور ضروری است. تغییری که در سایه نوآوری و خلاقیت بروز می‌کند.