با فعالیت یک استارتاپ؛

استعداد ورزشی افراد با تعیین «پروفایل ژنتیکی» قابل تشخیص شد

استارتاپی با فعالیت بر روی حوزه ژنتیک ورزش تنها با دریافت بزاق دهان فرد پروفایل ژنتیکی افراد را مشخص می‌کند. سپس با تحلیل این اطلاعات استعداد ورزشی فرد مشخص می‌شود.


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تا به حال درباره پروفایل ژنتیکی شنیده اید؟ پروفایل ژنتیکی هر فرد بر اساس اطلاعات ژنتیکی اش متغیر است. در این پروفایل متغیرهای ژنتیکی افراد بررسی و بر اساس آن پروفایل ویژه برای هر فرد مشخص می شود.

استارتاپی در ایران این پروفایل ژنتیکی را برای هر فرد مشخص می کند. این استارتاپ به دریافت نمونه بزاق افراد و استخراج «دی ان ای» اطلاعات ژنتیکی هر فرد را بررسی می کند و در نهایت پروفایلی ژنتیکی هر فرد را ارائه می دهد.


البته خدماتی که استارتاپ «ژن ورز» ارائه می دهد در حوزه ژنتیک ورزشی است. بدین معنا که در پروفایل ژنتیکی 46 متغیر ژنتیکی مرتبط با حوزه ورزش بررسی می شود. سپس با توجه به این اطلاعات برنامه ای فردی برای انجام تمرینات، تغذیه ورزشی و حتی استعداد یابی ورزشی به فرد ارائه می شود. در این برنامه بر اساس اهدافی که او دنبال می کند تمریناتی ارائه می شود تا بهترین نتیجه مورد نظر را در ورزش کسب کند.


به گفته مدیر این استارتاپ، بسیاری از اعمال و ویژگی‌های ما ژنتیکی هستند. عملکرد ورزشی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. متغیرهای ژنتیکی شناخته شده‌ای وجود دارند که بر عملکرد ورزشی ما اثر می‌گذازند. این استارتاپ متغیر ژنتیکی مرتبط با ویژگی های مختلف ورزشی مانند آمادگی هوازی، سرعت و توان عضلانی، ریسک آسیب تاندونی و پاسخ التهابی به تمرین و ریکاوری از تمرین را مورد بررسی قرار می‌دهد که مشخص می‌کند افراد برای چه رشته‌های ورزشی مستعد هستند و یا چگونه می‌توانند تمرینات ورزشی خود را بهینه کنند تا به نتایج دلخواه خود از تمرین برسند.

البته مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی نیز در این حوزه و سایر حوزه های همگرایی خدماتی را به فعالان ارائه می دهد.


کلمات کلیدی