در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ؛

طرح های فناورانه زود بازده در مناطق عشایری و محروم اجرایی می شود

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ، طرح های فناورانه زود بازده حوزه آب در مناطق عشایری و محروم اجرایی می شود .


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع اقتصاد اقتصاد علمی و فناوری ریاست جمهوری ، نادرقلی ابراهیمی دبیرستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی درباره اجرای این طرح های فناورانه اظهار کرد : در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ، این ستاد با همکاری بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی مقدماتی را فراهم کرده تا برای واحدهای کوچک در حوزه پرورش ماهی و ایجاد گلخانه های کوچک در محیط روستایی ودر قالب زنجیره ارزش ، طرح های فناورانه زودبازده در مناطق عشایری و محروم اجرایی شود .

دبیرستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی درادامه گفت : این ستاد از طرح های فناورانه زودبازده در مراحل قبل از تولید ، حین تولید و پس ازتولید و ورود به مرحله بازار حمایت می کند تا بتوانند محصولات دانش بنیان تولید کنند و رونق کسب و کار را در مناطق عشایری و محروم اجرایی کنند .

وی با اشاره به اینکه این طرح در 4 منطقه محروم هدف گذاری شده است اظهار کرد : استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و خوزستان برای اجرای این طرح های فناورانه زود بازده اجرایی می شود . 

بنیان دانش

ابراهیمی خاطر نشان کرد : اجرای این طرح ها از طریق شرکت های دانش بنیان و برای توسعه فناوری و تاثیرگذاری در زندگی مردم انجام خواهد شد .