کمک استارتاپ ها در شرایط قرنطینه

کمک استارتاپ ها در شرایط قرنطینه

 

با توجه به شیوع کرونا در کشور و لزوم پرهیز حداکثری از تردد در سطح معابر شهری، استارتاپها یکی از راهکارهای کمک به این فرایند است. در فایل ذیل مجموعه ای ا ز استارتاپها که می توانند در شرایط قرنطینه به کمک آنان زندگی بهتری را تجربه کنیم معرفی شده است. 

کلمات کلیدی