ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان صنایع نرم و خلاق کارآفرینی کرد

صنایع نرم و خلاق کارآفرینی کرد

مدیر‌عامل یکی از شرکت‌های خلاق از بانوان کارآفرینی است که با استعفا از شغل دولتی یک شرکت خلاق تاسیس و کارآفرینی کرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مجلس در حمایت از شرکت‌های خلاق و صنایع نرم پیشگام می‌شود

مجلس در حمایت از شرکت‌های خلاق و صنایع نرم پیشگام می‌شود

یک عضو کمیسیون‌ برنامه و بودجه مجلس از تصویب قانونی در حمایت از شرکت‌های خلاق و فناور خبر داد و گفت: قانون فعلی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان شامل حال شرکت‌های فناور و خلاق نمی‌شود و ما برای حمایت منسجم‌تر از شرکت‌های خلاق و صنایع نرم نیازمند قوانین منسجم‌تری هستیم و بر این اساس، این قوانین به زودی تصویب و اجرایی می‌شوند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان حمایت‌های گمرکی به 5 حوزه رسید

حمایت‌های گمرکی به 5 حوزه رسید

در حال حاضر نزدیک به 140 بسته خدمتی گوناگون به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، صنایع نرم و خلاق عرضه می‌شود. بسته حمایت‌های گمرکی یکی از این خدمات است که به صورت کاملاً جدید و در 5 سرفصل به فعالان فناور عرضه می‌شود.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان داده نما: نمایشی از توانمندی‌های دارویی

داده نما: نمایشی از توانمندی‌های دارویی

ایران کشوری پیشرو در حوزه تولید داروهای زیستی است. داروهایی با فناوری‌های پیچیده که تنها چند کشور محدود به آن دسترسی دارند. ایران هم یکی از این کشورهای پیشتازی است که در چند سال اخیر توانسته آمارهای خوبی را برای خود ثبت کند.