2 مورد یافت شد

با بازیگران و عناصر مؤثر زیست بوم آشنا شویم

http://farhang.isti.ir/شرکتهای-دانش-بنیان-و-خلاق/با-بازیگران-و-عناصر-مؤثر-زیست-بوم-آشنا-شویم

دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی خبر داد: با بازیگران و عناصر مؤثر زیست بوم آشنا شویم پرویز کرمی از انتشار سلسله گزارش‌های بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپی در 13جلد در حوزه‌های مختلف کسب و کار نوپا و استارتاپی خبر...

معرفی کتاب تجربیات جهانی شرکت ها و استارتاپ ها - حوزه انرژی

http://farhang.isti.ir/معرفی-استارتاپها/معرفی-کتاب-تجربیات-جهانی-شرکت-ها-و-استارتاپ-ها-–-حوزه-انرژی

...