1 مورد یافت شد

افتتاح دو مرکز نوآوری و شتابدهی در غرب تهران

http://farhang.isti.ir/اخبار/افتتاح-دو-مرکز-نوآوری-و-شتابدهی-در-غرب-تهران

...