1 مورد یافت شد

افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه صنعتی شریف

http://farhang.isti.ir/اخبار/افتتاح-پروژه‌های-عمرانی-دانشگاه-صنعتی-شریف

...