2 مورد یافت شد

حمایت از نوآوری‌های صنعت سینما شتاب می‌گیرد

http://farhang.isti.ir/اخبار/حمایت-از-نوآوری‌های-صنعت-سینما-شتاب-می‌گیرد

اکوسیستم نوآوری سینمای ایران لازم است تا بسترهای علمی و اقتصادی صنعت سینما دگرگون شود و آمارها و حقایق اقتصادی این حوزه در دسترس فعالان خلاق صنعت سینما قرار گیرد. بر این اساس، ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت...

برنامه نقد سینما با حضور پرویز کرمی

http://farhang.isti.ir/فیلم/برنامه-نقد-سینما-با-حضور-پرویز-کرمی

...