2 مورد یافت شد

یک «میدون» تلویزیونی برای عرضه ایده و جذب سرمایه- ترکیب سرگرمی و کسب‌و‌کار چگونه مخاطب جذب می‌کند؟

http://farhang.isti.ir/اخبار/یک-«میدون»-تلویزیونی-برای-عرضه-ایده-و-جذب-سرمایه–-ترکیب-سرگرمی-و-کسب‌و‌کار-چگونه-مخاطب-جذب-می‌کند؟

آنا گزارش می‌دهد؛ یک «میدون» تلویزیونی برای عرضه ایده و جذب سرمایه- ترکیب سرگرمی و کسب‌و‌کار چگونه مخاطب جذب می‌کند؟ مسابقه تلویزیونی«میدون» ترکیبی از عنصر سرگرمی و تقویت تولید ملی و کسب و کار است. در گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا به...

مجموعه فعالیت های رسانه ای ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در یک قاب

http://farhang.isti.ir/اخبار/مجموعه-فعالیت-های-رسانه-ای-ستاد-فرهنگسازی-اقتصاد-دانش-بنیان-در-یک-قاب

...