1 مورد یافت شد

ده‌ها پروژه ملی در حوزه گیاهان دارویی اجرایی شد

http://farhang.isti.ir/استارتاپ-ها/ده‌ها-پروژه-ملی-در-حوزه-گیاهان-دارویی-اجرایی-شد

ده‌ها پروژه ملی در حوزه گیاهان دارویی اجرایی شد فعالیت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1398 حوزه‌های مختلفی را از جمله حمایت از فناوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان و فعالیت‌های ترویجی در بر...