1 مورد یافت شد

سفر معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به استان گلستان

http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رییس‌جمهوری-به-استان-گلستان

...