1 مورد یافت شد

دانش‌بنیان‌ها برای حضور در صداو سیما مستقیماً درخواست می‌دهند

http://farhang.isti.ir/اخبار/دانش‌بنیان‌ها-برای-حضور-در-صداو-سیما-مستقیماً-درخواست-می‌دهند

دانش‌بنیان‌ها برای حضور در صداو سیما مستقیماً درخواست می‌دهند با توجه به توافق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان صداوسیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران، از این پس، زمان و برنامه‌های بیشتری به ترویج فعالیت‌های زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان، تخصیص...