4 مورد یافت شد

حمایت از نوآوری‌های صنعت سینما شتاب می‌گیرد

http://farhang.isti.ir/اخبار/حمایت-از-نوآوری‌های-صنعت-سینما-شتاب-می‌گیرد

حمایت از نوآوری‌های صنعت سینما شتاب می‌گیرد ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم خلاق برای حمایت از مهیا‌سازی بسترهای اقتصادی سینمای خلاق، از انتشار آمارهای اقتصادی سینما حمایت کرد. سینما از جمله صنایع خلاقی است که در...

دانش بنیان ها به کمک سینما می آیند؟

http://farhang.isti.ir/فعالیت های ستاد/دانش-بنیان-ها-به-کمک-سینما-می-آیند؟

خروج از بن‌بست‌‌های سینما با تشکیل زیست‌بوم دانش بنیان ها به کمک سینما می آیند؟ پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان در کشور نیازمند ابزار و بازیگرانی است که با قرارگرفتن در جای مناسب خود، نقش خود را در تحقق این هدف ایفا می‌کنند. پیشبرد...

با لنز دوربین‌ها فعالیت‌‌های زیست‌بوم کارآفرینی را میان مردم ترویج کنید

http://farhang.isti.ir/اخبار/با-لنز-دوربین‌ها-فعالیت‌‌های-زیست‌بوم-کارآفرینی-را-میان-مردم-ترویج-کنید

پرویز کرمی در اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا: با لنز دوربین‌ها فعالیت‌‌های زیست‌بوم کارآفرینی را میان مردم ترویج کنید دبير ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه جشنواره و رویدادها می...

رشد مراکز صنعتی با کمک سینما

http://farhang.isti.ir/فعالیت های ستاد/رشد-مراکز-صنعتی-با-کمک-سینما

مصاحبه پرویز کرمی در حاشیه جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) با روزنامه صمت: رشد مراکز صنعتی با کمک سینما جشنواره‌‌های موضوعی در صورت برگزاری مناسب، می‌توانند در حوزه‌ مورد بحث‌شان تاثیرگذار باشند.جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی زمانی...