2 مورد یافت شد

فعالیت زیست بوم نوآوری در اماکن مسکونی تسهیل شد

http://farhang.isti.ir/اخبار/فعالیت-زیست-بوم-نوآوری-در-اماکن-مسکونی-تسهیل-شد

با حمایت شهرداری تهران: فعالیت زیست بوم نوآوری در اماکن مسکونی تسهیل شد واپسین روزهای سال گذشته بود که شیوع یک ویروس ناشناخته همگی شد و بخشی از فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط را زمین گیر کرد. اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همکاری با...

امضای دو تفاهم‌نامه همکاری توسط معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و شهردار تهران

http://farhang.isti.ir/اخبار/امضای-دو-تفاهم‌نامه-همکاری-توسط-معاون-علمی-و-فناوری-رییس‌جمهوری-و-شهردار-تهران

...