4 مورد یافت شد

حمایت از نوآوری‌های صنعت سینما شتاب می‌گیرد

http://farhang.isti.ir/اخبار/حمایت-از-نوآوری‌های-صنعت-سینما-شتاب-می‌گیرد

صنعت سینما شتاب می‌گیرد ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم خلاق برای حمایت از مهیا‌سازی بسترهای اقتصادی سینمای خلاق، از انتشار آمارهای اقتصادی سینما حمایت کرد. سینما از جمله صنایع خلاقی است که در برخی کشورهای توسعه یافته از...

کرمی: حمایت از شرکت‌های خلاق به پشتوانه قانونی نیاز دارد

http://farhang.isti.ir/استارتاپ-ها/کرمی:-حمایت-از-شرکت‌های-خلاق-به-پشتوانه-قانونی-نیاز-دارد

کرمی: حمایت از شرکت‌های خلاق به پشتوانه قانونی نیاز دارد دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق در برنامه طلوع از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا پشتوانه قانونی مورد نیاز شرکت‌های خلاق را ایجاد کنند. پرویز کرمی...

دانش بنیان ها به کمک سینما می آیند؟

http://farhang.isti.ir/فرهنگ-سازی/دانش-بنیان-ها-به-کمک-سینما-می-آیند؟

صنعت سینما چگونه می‌تواند از توان و ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری کشور استفاده کند و بالعکس، اکوسیستم فناوری کشور چگونه باید از ظرفیت‌های صنعت سینما برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان بهره ببرد؟ سینما و صنایع خلاق تجربه کشورهای موفق در...

سخنرانی پرویز کرمی در اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم وعکس فردا

http://farhang.isti.ir/اخبار/سخنرانی--پرویز-کرمی-در-اختتامیه-پنجمین-جشنواره-فیلم-وعکس-فردا-

...