1 مورد یافت شد

500 دانش‌آموخته ایرانی دانشگاه‌های برتر دنیا از طرح جایگزینی خدمت نظام وظیفه استفاده کردند

http://farhang.isti.ir/اخبار/500-دانش‌آموخته-ایرانی-دانشگاه‌های-برتر-دنیا-از-طرح-جایگزینی-خدمت-نظام-وظیفه-استفاده-کردند

طرح جایگزینی خدمت نظام وظیفه استفاده کردند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای طرح جایگزین خدمت نظام وظیفه عمومی، انجام طرح‌های پژوهشی را در کشور توسعه داد. مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری...