1 مورد یافت شد

اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی

http://farhang.isti.ir/اخبار/اعطای-تسهیلات-به-شرکت‌های-دانش-بنیان-از-محل-صندوق-توسعه-ملی

...