13 مورد یافت شد

آشنایی با زیست بوم فناوری و نوآوری ایران

http://farhang.isti.ir/اخبار/آشنایی-با-زیست-بوم-فناوری-و-نوآوری-ایران

...

معرفی کتاب تجربیات جهانی شرکت ها و استارتاپ ها - حوزه مدیریت آب و خشکسالی

http://farhang.isti.ir/اخبار/معرفی-کتاب-تجربیات-جهانی-شرکت-ها-و-استارتاپ-ها-–-حوزه-مدیریت-آب-و-خشکسالی

...

فرار مغزها از نگاه دکتر ستاری

http://farhang.isti.ir/اخبار/فرار-مغزها-از-نگاه-دکتر-ستاری

...

تسهیل گری در مسیر کسب و کار

http://farhang.isti.ir/اخبار/تسهیل-گری-در-مسیر-کسب-و-کار

...

رونمایی از 6 محصول دارویی در ساوه

http://farhang.isti.ir/فیلم/رونمایی-از-6-محصول-دارویی-در-ساوه

...

معرفی کتاب تجربیات جهانی شرکت ها و استارتاپ ها - مدیریت آلودگی هوا

http://farhang.isti.ir/اخبار/معرفی-کتاب-تجربیات-جهانی-شرکت-ها-و-استارتاپ-ها-–-مدیریت-آلودگی-هوا

...

معرفی کتاب تجربیات جهانی شرکت ها و استارتاپ ها - حوزه نوآوری اجتماعی

http://farhang.isti.ir/فیلم/معرفی-کتاب-تجربیات-جهانی-شرکت-ها-و-استارتاپ-ها-–-حوزه-نوآوری-اجتماعی

...

«سالاد استارتاپی» به استارتاپی‌ها رسید

http://farhang.isti.ir/اخبار/«سالاد-استارتاپی»-به-استارتاپی‌ها-رسید

«سالاد استارتاپی» به استارتاپی‌ها رسید کتاب «سالاد استارتاپی» در قامت آغازگر و هدایت‌کننده خوبی برای کسانی است که می‌خواهند در مسیر کسب و کارهای استارتاپی گام بگذارند، ایفای نقش می‌کند و رهنمودهای لازم را به آنان ارائه می‌کند. به...

معرفی کتاب تجربیات جهانی شرکت ها و استارتاپ ها - مدیریت پسماند

http://farhang.isti.ir/فیلم/معرفی-کتاب-تجربیات-جهانی-شرکت-ها-و-استارتاپ-ها-–-مدیریت-پسماند

...

معرفی کتاب تجربیات جهانی شرکت ها و استارتاپ ها - حوزه انرژی

http://farhang.isti.ir/معرفی-استارتاپها/معرفی-کتاب-تجربیات-جهانی-شرکت-ها-و-استارتاپ-ها-–-حوزه-انرژی

...