2 مورد یافت شد

تقدیر از پژوهشگران برتر و آزمایشگاه‌های منتخب شبکه آزمایشگاهی

http://farhang.isti.ir/اخبار/تقدیر-از-پژوهشگران-برتر-و-آزمایشگاه‌های-منتخب-شبکه-آزمایشگاهی

...

برگزیدگان سومین دوره جایزه مصطفی(ص) از ایران و ترکیه هستند

http://farhang.isti.ir/اخبار/برگزیدگان-سومین-دوره-جایزه-مصطفی(ص)-از-ایران-و-ترکیه-هستند

پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می‌شود، این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده تا زمینه‌ساز بهبود زندگی بشريت...