برج نوآوری هرمزگان میزبان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری می‌شود

28 بهمن 1397 همزمان با سفر هیات دولت به استان هرمزگان؛

برج نوآوری هرمزگان میزبان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری می‌شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه سفرهای استانی خود برای بازدید از دستاوردهای فناورانه، مراکز دانش بنیان و بررسی روند احداث برج نوآوری استان هرمزگان وارد بندرعباس شد.