توسعه درون‌زا از دل بوم استان می جوشد‌

28 بهمن 1397 ستاری:

توسعه درون‌زا از دل بوم استان می جوشد‌

به اعتقاد معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، هرمزگان دارای ظرفیت‌های ذاتی متعددی از جمله درياوصنايع وابسته بيشمار به ان است که باید محیطی فراهم شود تا این ظرفیت ها به کمک دانش بنیان ها و استارتاپها شكوفا شوند