نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری «امداد و نجات» برگزار می‌شود

2 اردی بهشت 1398 باحمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری «امداد و نجات» برگزار می‌شود

نخستین رویداد « کارآفرینی و فناوری امداد و نجات» از سوی جمعیت هلال احمر و با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.