خلاقیت‌ها صنعت معدن را پایدارتر می‌کند

29 اردی بهشت 1398 مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

خلاقیت‌ها صنعت معدن را پایدارتر می‌کند

پرویز کرمی با اعلام انتشار کتاب بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه معدن گفت: این صنعت نیازمند راه حل های خلاقانه و نوآورانه برای تبدیل شدن به صنعتی مولدتر و پایدارتر است.