اعلام تازه‌ترین سرانه مطالعه و مصرف محصولات فرهنگی در ایران

30 اردی بهشت 1398 اخبار صنایع خلاق

اعلام تازه‌ترین سرانه مطالعه و مصرف محصولات فرهنگی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نتایج گزارشی با عنوان رصد فرهنگ رفتاری خانوادۀ ایرانی در سال ۱۳۹۶ منتشر کرد که در آن آمار تازه و جالبی از مصرف فرهنگی خانوارهای ایرانی ارائه شده است. نتایج این پژوهش که برگزار کننده آن بیان داشته در نقاط شهری و روستایی و برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر اجرا شده است، معطوف به سنجش رفتارهای فرهنگی خانواده ایرانی در سال ۱۳۹۶ است و رفتارهایی مثل مطالعه و سرانۀ مطالعه، سینما و تئاتر، ورزش، موسیقی و تماشای تلویزیون داخلی را مورد بررسی قرار داده است