ارائه دستاوردهای استارتاپ های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال

30 اردی بهشت 1398 ارایه دستاوردهای استارتاپها

ارائه دستاوردهای استارتاپ های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال

استارتاپ‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی به منظور ارتباط با فعالان عرصه کشاورزی، مواد غذایی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،موادغذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته حضور می‌یابند.