سیاست حمایت از سرمایه‌گذار خطرپذیر بومی

31 اردی بهشت 1398 گزارش و تحلیلی از روندهایی که به فعالیت سرمایه‌گذاران خصوصی چینی شکل می‌دهد

سیاست حمایت از سرمایه‌گذار خطرپذیر بومی

در چین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با نام مستعار رمبینبی (RMB) شناخته می‌شوند و مزایای قابل توجهی نسبت به ارزهای خارجی دارند. با این حال این صندوق‌ها هفت درصد از سهم خود را در بخش حمل‌ونقل در سال ۲۰۱۸ از دست داده‌اند.