صفحه اصلی > فیلم 

‎بازیگران اقتصاد دانش بنیان کدامند؟توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)