صفحه اصلی > فیلم 

عیدانهتوضیحات :

با اجرای علی زند وکیلی - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)