صفحه اصلی > فیلم > فیلم و نماهنگ 

نسیم دانش مسابقات روباتیک 2018توضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)