که بد به خاطر اميدوار ما نرسد

8 آذر 1394 یادداشت وارده :

که بد به خاطر اميدوار ما نرسد

مهم‌ترين رکن پيشرفت و توسعه «اميدواري» است. چيزي که باعث مي‌شود دانشجوها درس بخوانند، دانشمندان پژوهش کنند، کارگران کار کنند، مهندسان طرح و نقشه بکشند و معلم‌ها درس بدهند اميد به آينده بهتر و روشن‌تر است.