صفحه اصلی > گزارش تصویری 

1396/12/21 - 15:33
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در افتتاح پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
farhang.isti.ir