نو شدن به مثابه تکليف

25 اسفند 1394 سورنا ستاری

نو شدن به مثابه تکليف

به ديده اعتبار اگر به دست بهار نگاه کنيم و به آوايش گوش بسپاريم مي‌بينيم و مي‌شنويم که اين عالم همه در تسبيح خداي لاشريکند و همه آفريده‌ها مدام مي‌ميرند و زنده مي‌شود و به يگانگي معبود اقرار مي‌کنند..