چطور می‌توان سایه تحریم را از سر استارت‌آپ‌های ایرانی برداشت؟

19 فروردین 1398

چطور می‌توان سایه تحریم را از سر استارت‌آپ‌های ایرانی برداشت؟

در گفت‌وگوی دانش‌بنیان با مدیرعامل بازی پرطرفدار «Quiz of Kings» مطرح شد