چگونه اطلاعات را تبدیل به پول کنیم

7 اردی بهشت 1398 آشنایی با 3 استارتاپ هوش مصنوعی و بلاکچین مراقبتی

چگونه اطلاعات را تبدیل به پول کنیم

هوش مصنوعی و بلاکچین 2 راهنمای اساسی برای استارتاپ‌ها هستند، به عنوان مثال اکثر استارتاپ‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی از سال 2000 تاکنون 1400درصد رشد داشتند. همچنین بیشتر از 90درصد بانک‌های آمریکای شمالی و اروپا از بلاکچین استفاده می‌کنند.