«خودتحریمی»، ما را محدود کرده است

8 اردی بهشت 1398

«خودتحریمی»، ما را محدود کرده است

میلاد نوری، مدیر شرکت توکان تک در گفت‌و‌گو با دانش‌بنیان