نق نزنیم ! کار کنیم ! لازم شد انتقاد کنیم

7 دی 1394 گپ و گفتی با نوید ایزدپناه، مدیرعامل استیل البرز

نق نزنیم ! کار کنیم ! لازم شد انتقاد کنیم

زمان زیادی از آغاز دوره مدیرعاملی‌اش نگذشته و هنوز برای معرفی خود کارت‌هایی را ارائه می‌دهد که رویش از او با عنوان عضو هیئت مدیره یاد شده است.