برای ماندگار ماندن باید با نیاز های بازار تغییر کنیم

16 دی 1394 گفتگو با مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسن

برای ماندگار ماندن باید با نیاز های بازار تغییر کنیم

گفتگو با علی اکبر نامداری مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسن