اعتماد، پاشنه آشيل کسب و کار اينترنتي

26 دی 1394 گفتوگویی با صاحبان وبسایت دی جی کالا

اعتماد، پاشنه آشيل کسب و کار اينترنتي

دست کوچکي مي‌رود روي کليد لامپ و زيرزمين روشن مي‌شود. کمي نمور است و تاريک. اين‌جا مي‌شود کارگاهشان. از آن روز بيشتر وقتشان را آن‌جا مي‌گذرانند. وسيله بازي مي‌سازند براي خودشان و نقشه مي‌ريزند براي کار و آينده. دوقلوهايي که انگار به دنيا آمده‌اند تا کارهاي جديد بکنند و چيزهاي نو بسازند.