فرهنگ‌سازی به سبک دیرین دیرین

28 دی 1394 در هر قسمت «دیرین دیرین» یک پنالتی می‌زنیم

فرهنگ‌سازی به سبک دیرین دیرین

همه جلوی غرفه انجمن علمی زیست‌شناسی جمع شده بودند. جاذبه اصلی که باعث جمع شدن بچه‌ها شده بود، نه جانوران عجیب و غریبی بود که در شیشه‌های الکل نگه‌داری می‌شدند، نه تست گروه خونی رایگان. همه با لبخند در حال تماشای یک انیمیشن از صفحه LCD داخل غرفه بودند.