صبر و جسارت، شروط لازم شروع کار

12 بهمن 1394 گفتگو با رسول لسان خوش منفرد، مدیر شرکت بسپار شریف

صبر و جسارت، شروط لازم شروع کار

براي شرکت‌هاي دانش‌بنيان، نمي‌توان نقطه آغاز و مسير پيش‌بيني‌شده يکساني در نظر گرفت. هزار و يک اتفاق کوچک و بزرگ سر راه وجود دارد که اکثرا قابل پيش‌بيني نيستند. هر حوزه کاري و بازاري هم سختي‌ها و مشکلات خودش را دارد. به همين دليل است که نشستن پاي صحبت‌هاي هر يک از مديران شرکت‌هاي دانش‌بنيان، مي‌تواند نکات تازه‌اي را پيش روي افراد بگذارد. به‌خصوص شرکت‌هايي که مدت زيادي نيست کارشان را راه انداخته‌اند و از روزهايي که از کسب‌وکارشان، تنها ايده اوليه را داشتند، زمان زيادي نمي‌گذرد. رسول لسان خوش منفرد، يکي از همين مديران است که از مسير پيشرفت شرکت بسپار پيشرفته شريف برايمان مي‌گويد.