پله پله تا افقهاي روشن

17 بهمن 1394 معرفی فناپ و خدمات آن

پله پله تا افقهاي روشن

شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (فناپ) در سال 1384 با سرمايه‌گذاري گروه مالي پاسارگاد و جمعي از متخصصان و كارآفرينان صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت سهامي خاص تاسيس شده است..