گرمابخش زندگي

25 اسفند 1394 کسب و کار پدر صنعت ایران

گرمابخش زندگي

محسن خليلي، يكي از برجسته‌ترين فعالان صنعتي اخلاقمند و ارزش‌مدار تاريخ معاصر ايران را خيلي‌ها مي‌شناسند؛ همان که با تاسيس شرکت بوتان، زنان ايراني را از سياهکاري مطبخ نجات داد و با آسان کردن پخت‌ و پز با استفاده از گاز آشنا کرد. او که در تشکل‌ها و انجمن‌هاي مختلف حضور دارد، معتقد است بخش خصوصي و دولت در کنار و رفيق هم هستند، نه رقيب يکديگر..