بالاترين کيفيت و پايين ترين قيمت

15 فروردین 1395 گفت وگو با خسرو کهریزی، مدیرعامل شرکت پترو انرژی خلیج فارس

بالاترين کيفيت و پايين ترين قيمت

در خاورميانه يکه تاز هستند و در دنيا هم تک و توک رقبايي وجود دارند که به پايشان ميرسند. اينها ثمره بيست و چند سال تلاش بي وقفه شرکتي است که هيچوقت نخواسته از روي دست ديگران نگاه کند و خودش مبدع و پيشگام بوده است. خسرو کهريزي، مديرعامل اين شرکت، راهي سخت و طولاني را تا اينجا طي کرده و در گفتوگو با ما از محصولات شرکت پترو انرژي خليج فارس و مشکلات مديريت يک شرکت دانش بنيان ميگويد..