سرمايه نمي خواهيم ما را به بازار وصل کنيد

11 اردی بهشت 1395 گپ و گفتی با طیبه قدس الهی، مدیرعامل شرکت نانومبنا ایرانیان

سرمايه نمي خواهيم ما را به بازار وصل کنيد

به مخيله کمتر کسي خطور مي‌کند که فردي با داشتن درآمد مطمئن و مکفي همه چيز را رها کند و خودش را در شرايط پر از مخاطره تاسيس شرکت قرار دهد. اما طيبه قدس الهي اين کار را کرده و شرکت دانش‌بنيان نانومبنا ايرانيان را تاسيس کرده است. شرکتي که هنوز در ابتداي راه است و نياز خود را بيش از هر چيز وصل شدن به بازار مي‌داند. قدس الهي در اين گفت‌وگو از فعاليت‌ها و مشکلات شرکت مي‌گويد..